Komunikat


Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej Września informuje, że w związku z podejrzeniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej o przekroczeniu dopuszczalnej ilości bakterii Salmonella u jednego z podmiotów dystrybucyjnych w próbie produktu:  "Mleko w proszku pełne, zawartość tluszczu 26%" z datą 10.05.19 partia 344 dokonaliśmy oceny wszystkich naszych produktów o nazwie "Mleko w proszku" w niezależnym akredytowanym laboratorium. Produkty te są całkowicie bezpieczne i nie stwierdzono obecności bakterii Salmonella.

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej Września informuje, że w związku z wystąpieniem

bakterii Salmonella u jednego z podmiotów dystrybucyjnych w próbie produktu: 

"Mleko w proszku pełne, zawartość tluszczu 26%" z datą 10.05.19 partia 344

dokonaliśmy oceny wszystkich naszych produktów o nazwie "Mleko w proszku" w

niezależnym akredytowanym laboratorium. Pozostałe produkty są całkowicie

bezpieczne i nie stwierdzono w nich obecności bakterii Salmonella.