Wsparcie Unijne

UE                Logo SMWPROW

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Spółdzielnia Mleczarska Września realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych , obrót nimi i lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja ma na celu poprawę jakości i wydajności poprzez usprawnienie technologii nalewania mleka i napojów mlecznych w SMW Września, co przyczyni się do innowacyjności procesu.
Efektem operacji ma być poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.